Hem

Uppdaterad av JOWI Consulting AB 2019-02-12

Svenskt Rhinologiskt Sällskap (SRS) är en intresseförening för näs-bihålesjukdomar och deras behandling. SRS bildades den 30/9 1993 i Skövde på initiativ av Hans Rundcrantz, Björn Petruson, Lars Malm och Börje Drettner. ”SRS skall verka för att förbättra kunnandet om näsan och bihålornas anatomi och fysiologi samt diagnostik och behandling av sjukdomar och deformiteter i näsa och bihålor. Sällskapet skall dessutom stimulera till utvecklingsarbete och forskning inom området.”


Sällskapet är öppet för alla ÖNH-kollegor och särskilt för ST-läkare under utbildning. (Man känner sig således kallad, snarare än att man blir kallad). Sällskapet träffas en gång per år under gemytliga former. Svenskt Rhinologiskt Sällskap bistår Svensk Förening för Otorhinolaryngologi samt huvud och halskirurgi, som expertpanel i frågor rörande näs och bihålesjukdomar och som referensgrupp för det Europeiska Rhinologiska Sällskapet.

Välkomna till nästa års SRS-möte i Göteborg 19-20/9 2019


                   Årets tema:  Systemsjukdomar & Nyheter om biologiska läkemedel


Även om vi fortfarande har en sommar att avverka så närmar sig hösten. En av höjdpunkterna att se fram emot efter sommaren är SRS årliga möte. Årets tema är "Systemsjukdomar & Nyheter om biologiska läkemedel". Som vanligt hålls mötet torsdag till fredag på Gothia Towers i Göteborg. Ett preliminärt program bifogas inbjudan men ändringar kan komma att ske.


Som brukligt anordnas en middag på kvällen den 19e.


Årets deltagaravgift är höjd till 2000 kr då omkostnaderna ökat sedan förra året. I avgiften inkluderas mötet, middag på kvällen den 20e, ett års medlemskap i SRS samt ett års medlemskap i ERS med tillgång till tidskriften Rhinology on line.


Sista anmälningsdag är 1 september.


30 rum är preliminärreserverade på Gothia Towers och kan om så önskas bokas via följande länk. https://online.gothiatowers.com/reserve/s/block/SVE180919/2019-09-19/2019-09-20/avail


Anmälan till mötet sker via epost genom att klicka vidare på "anmälningsknappen"

och är giltig när man betalt in deltagaravgiften till postgiro 304001-1 (SRS).

Glöm inte ange namnet i anmälan!Väl mött i Göteborg till hösten


SRS styrelse

Genom Ulf Höckerfelt, sekreterare SRS